Hållbarhet

Vårt ansvar

Vårt Ansvar är Kavlis ramverk för hur vi ska bidra till en hållbar framtid genom ansvarsfull tillväxt. Stommen i vårt hållbarhetsarbete är vår ägarform och inom vår verksamhet har vi ringat in fyra fokusområden: Säkra & hälsosamma produkter, produktion & transporter, sourcing & förpackning samt människa & samhälle.

Här kan du läsa Kavlis hållbarhetsrapport 2022 för att ta del av föregående års arbete och riktade insatser:

Hållbarhetsredovisning 2022

Sakra-produkter

Säkra & Hälsosamma produkter

Ett smakfullt produktsortiment som på ett säkert sätt bidrar till friska människor på en frisk planet.

Manniska

Människa & Samhälle

En attraktiv arbetsgivare som bidrar till ett hälsosamt och hållbart samhälle genom både företagsdrivna initiativ och Kavlifonden.

Produktion

Produktion & Transporter

Resurseffektiv produktion och miljövänliga transporter som minskar trycket på klimatet och naturens resurser.

Sourcing

Sourcing & Förpackning

100% godkända leverantörer gentemot vår sourcing policy, och förpackningar som bidrar till en cirkulär ekonomi.