Jobba på Kavli

Kavli är en livsmedelskoncern som ägs av en stiftelse; O. Kavli og Knut Kavli´s Almennyttige Fond. Stiftelsen är ensamägare av Kavlikoncernen och delar av vinsten från företaget går årligen till Kavlifonden och dess allmännyttiga verksamhet.