Historia

Kavli är en livsmedelskoncern som ägs till hundra procent av stiftelse O. Kavli och Knut Kavlis Ideella Fond, som i dag kallas Kavlifonden. 

Hos oss finns inga privata vinstintressen, men som alla välmående företag gör koncernen en vinst varje år.  Den del av vinsten som inte återinvesteras i verksamheten utgör vårt överskott och delas ut via Kavlifonden.

Kavlikoncernen har idag verksamhet i Norge, Sverige, Finland och England, med en årlig omsättning på drygt 4,2 miljarder kronor. Med det sagt kan det vara svårt att tro att historien om Kavli är sprungen ur en enda människas dröm. Men precis som företaget, var heller aldrig grundaren Olav Kavli riktigt som alla andra. Med ett hjärta som bultade lika hårt för mjukost som för medmänsklighet skulle han komma att skapa något långt större än bara ett livsmedelsföretag.

Så länge Kavli existerar ska Kavlifonden vara enda ägare till hela koncernen och dela ut överskottet till goda ändamål.

Olav Kavli

Kavlifondens grundare, norrmannen Knut Kavli, son till grundaren av Kavli Olav Kavli, bestämde 1962 att livsmedelskoncernens överskott ska gå till humanitära ändamålforskning och kultur

Än idag följer Kavlifonden direktiven och söker upp verksamheter som går i linje med Knut Kavlis intentioner. Idag satsar stiftelsen särskilt på projekt som förbättrar livet för barn och ungdomar och som bidrar till goda lösningar for klimat och miljö med tonvikt på hållbar konsumtion och produktion.

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Erikssåser, Johnny’s, Bollnäsfil, Bärry, Druvan, Perstorps Ättika, Hultbergs, Västerviks Senap, Lyckans ost samt Graveleij Senap till välgörande ändamål.

Varje gång du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning!